मैवाखोला गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

सूचना तथा समाचार

एक स्थानिया निकाय एक घासे बाली स्रोत केन्द्र स्थापाना

मैवाखोला गाउँपालिका पशुसेवा शाखाले एक स्थानिया निकाय एक स्रोत केन्द्र स्थापाना अन्तर्गत नर्सरी- ब्याड तयारी तथा टहरा निर्माण कार्य २०७४/२०७५ सम्पन्न गरेको छ ।
 

Pages