FAQs Complain Problems

मैवाखोला गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

सूचना

गाउँपालिका भित्रका योजनाहरुको अन्तिम भुक्तानी सम्बन्धमा

सूचना !      सूचना !!     सूचना !!!

मैवाखोला गाउपालिका भित्र सम्पन्न भैसकेको र अन्तिम भुक्तानी लिन बाँकी योजनाहरु र सम्झौता भइसकेका र काम सम्पन्न नभयका सबै योजना हरु मिति २०७५ साल असार २० गतेसम्ममा सम्पन्न गरि अनिबार्य अन्तिम भुक्तानी 

गरिसकनुहुन सम्बंदित सबैमा यो सूचना प्रसारित गरियको छ |

आर्थिक वर्ष: