FAQs Complain Problems

मैवाखोला गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

सुवण ढकाल

वडा नं. १ वडा सचिव
ईमेल: 
ilam.subarna@gmail.com
फोन: 
९८६२६५५६९४
Post Box: 
वडा नं. १ वडा सचिव
Section: 
सामान्य प्रशासन(वडा नं. १ वडा सचिव)