FAQs Complain Problems

मैवाखोला गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

सूचना

पूर्व पदाधिकारीहरु

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
राजन कुमार थत्लुङ अध्यक्ष गाउँपालिका --- 9863619639
कौशिला थत्लुङ लिम्बु उपाध्यक्ष गाउँपालिका --- 9843414774
मैवाखोला गा.पा. वडा नं. ३ वडाध्यक्ष थर्क कुमार चोङवाङ वडाध्यक्ष मैवाखोला गा.पा. वडा नं. ३ वडाध्यक्ष limbudiwas358@gmail.com 9862757511
मैवाखोला गा.पा. वडा नं. ६ वडाध्यक्ष बिष्णु प्रसाद नेयोङ वडाध्यक्ष मैवाखोला गा.पा. वडा नं. ६ वडाध्यक्ष --- ९८४२७४७८९५
दुर्गा प्रसाद तामाङ वडाध्यक्ष मैवाखोला गा.पा. वडा नं. १ वडाध्यक्ष ---- 9842642986
सुरेन्द्र लिम्बु वडाध्यक्ष मैवाखोला गा.पा. वडा नं. २ वडाध्यक्ष --- 9862779391
वडा नं. ५ वडाध्यक्ष कुल प्रसाद लिम्बु वडाध्यक्ष मैवाखोला गा.पा. वडा नं. ५ वडाध्यक्ष --- 9861471549
पूर्णहाङ लिम्बु वडाध्यक्ष मैवाखोला गा.पा. वडा नं. ४ वडाध्यक्ष --- ९८४२१८६५४०