FAQs Complain Problems

मैवाखोला गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 03/11/2019 - 14:30 PDF icon विनियोजन एेन २०७५.pdf
मैवाखोला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 08/24/2018 - 12:20 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि ७४/७५ 07/03/2018 - 15:46 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
मैवाखोला गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन ७४/७५ 07/03/2018 - 15:25 PDF icon शिक्षा ऐन २०७५.pdf
मैवाखोला गाउँ कार्यपलिमका कार्य बिभाजन निमावाली ७४/७५ 07/02/2018 - 17:40 PDF icon कार्यपालिका कार्यविधि.pdf
मैवाखोला गाउँ कार्यपालिका कार्य सम्पादन निमावाली ७४/७५ 07/02/2018 - 17:38 PDF icon कार्य सम्पादन निमावाली.pdf
मैवाखोला गाउँपालिकाको न्यायिक समिति ऐन ७४/७५ 06/17/2018 - 17:09 PDF icon न्यायिक समिति ऐन.pdf
मैवाखोला गाउँपालिकाको योजना तर्जुमा कार्यान्यन र ब्यबस्थापन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/11/2018 - 17:23 PDF icon योजना तर्जुमा कार्यान्यन र व्यबस्थापन कार्यविधि.pdf
मैवाखोला गाउँपालिका सहकारी ऐन २०७५ ७४/७५ 06/11/2018 - 17:08 PDF icon सहकारी ऐन.pdf
मैवाखोला गाउँपालिका शिक्षा निमवाली २०७५ ७४/७५ 06/11/2018 - 16:54 PDF icon शिक्षा निमवाली.pdf

Pages