FAQs Complain Problems

मैवाखोला गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
Budget_Final_2077_078 ७७/७८ 07/12/2020 - 13:45 PDF icon budget_FINAL_2077_078.pdf
मैवाखोला गा.पा. नीति तथा कार्यक्रम २०७६ ७६/७७ 08/27/2019 - 16:21 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७६.pdf
मैवाखोला गा.पा. बिनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 08/27/2019 - 16:20 PDF icon बिनियोजन ऐन २०७६.pdf
मैवाखोला गा.पा. आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 08/27/2019 - 16:18 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६.pdf
विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 03/11/2019 - 14:30 PDF icon विनियोजन एेन २०७५.pdf
मैवाखोला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 08/24/2018 - 12:20 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि ७४/७५ 07/03/2018 - 15:46 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
मैवाखोला गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन ७४/७५ 07/03/2018 - 15:25 PDF icon शिक्षा ऐन २०७५.pdf
मैवाखोला गाउँ कार्यपलिमका कार्य बिभाजन निमावाली ७४/७५ 07/02/2018 - 17:40 PDF icon कार्यपालिका कार्यविधि.pdf
मैवाखोला गाउँ कार्यपालिका कार्य सम्पादन निमावाली ७४/७५ 07/02/2018 - 17:38 PDF icon कार्य सम्पादन निमावाली.pdf

Pages