FAQs Complain Problems

मैवाखोला गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

जन प्रतिनिधि

गा.पा. अध्यक्ष

अध्यक्ष

फोन नं: ९७४२६९२२२२
गा.पा. उपाध्यक्ष

उपाध्यक्ष

फोन नं: ९८४३४१४७७४
मैवाखोला गा.पा. वडा नं. ३ वडाध्यक्ष

वडाध्यक्ष

फोन नं: ९८६२७५७५११
मैवाखोला गा.पा. वडा नं. ६ वडाध्यक्ष

वडाध्यक्ष

फोन नं: ९७४२६९२२६६\९८४२७४७८९५
मैवाखोला गा.पा. वडा नं. १ वडाध्यक्ष

वडाध्यक्ष

फोन नं: ९७४२६९२२६१
मैवाखोला गा.पा. वडा नं. २ वडाध्यक्ष

वडाध्यक्ष

फोन नं: ९८६२७७९३९१
वडा नं. ५ वडाध्यक्ष

वडाध्यक्ष

फोन नं: ९७४२६९२२६५
वडा नं. ४ वडाध्यक्ष

वडाध्यक्ष

फोन नं: ९७४२६९२२६४