FAQs Complain Problems

मैवाखोला गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

फोन नं: ९७४२६९२२२२
गा.पा. उपाध्यक्ष

उपाध्यक्ष

फोन नं: ९८४३४१४७७४

वडाध्यक्ष

फोन नं: ९७४२६९२२६३

वडाध्यक्ष

फोन नं: 9742692266

वडाध्यक्ष

फोन नं: 9742692261

जन प्रतिनिधि

राजन कुमार थत्लुङ

अध्यक्ष

कौशिला थत्लुङ लिम्बु

उपाध्यक्ष

थर्क कुमार चोङवाङ

वडाध्यक्ष

बिष्णु प्रसाद नेयोङ

वडाध्यक्ष