FAQs Complain Problems

मैवाखोला गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

जन प्रतिनिधि

गा.पा. अध्यक्ष

अध्यक्ष

फोन नं: ९७४२६९२२२२
गा.पा. उपाध्यक्ष

उपाध्यक्ष

फोन नं: ९८४३४१४७७४

वडाध्यक्ष

फोन नं: ९८६२७५७५११
वडा नं. ६

वडाध्यक्ष

फोन नं: ९७४२६९२२६६
वडा नं. १ वडाध्यक्ष

वडाध्यक्ष

फोन नं: ९७४२६९२२६१

वडाध्यक्ष

फोन नं: ९८६२७७९३९१
वडा नं. ५ वडाध्यक्ष

वडाध्यक्ष

फोन नं: ९७४२६९२२६५
वडा नं. ४ वडाध्यक्ष

वडाध्यक्ष

फोन नं: ९७४२६९२२६४