FAQs Complain Problems

मैवाखोला गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

सूचना

चन्द्र कुमार तामाङ

गा.पा. प्रवक्ता तथा १ नं. वडाध्यक्ष
ईमेल: 
ward1.maiwakhola.rm@gmail.com
फोन: 
9852660941
Post Box: 
मैवाखोला १, ताप्लेजुङ
Section: 
मैवाखोला गा.पा. वडा नं. १