FAQs Complain Problems

मैवाखोला गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

budget_final_078_79

७७/७८ 07/05/2021 - 17:35 PDF icon Budget_Final_078_79.pdf

मैवाखोाला गाउँपालिकाको आ.व. २०७८-०७९ को बजेट वक्तव्य

७७/७८ 06/25/2021 - 16:38 PDF icon मैवाखोला गाउँपालिकाको आ.व. २०७८_०७९ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf, PDF icon बिनियोजन ऐन, २०७८.pdf, PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf

आर्थिक ऐन २०७७\०७८

७७/७८ 07/19/2020 - 17:36 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf

Budget_Final_2077_078

७७/७८ 07/16/2020 - 16:21 PDF icon budget_Final_2077_078.pdf

नीति तथा कार्यक्रम २०७७-०७८

७७/७८ 07/12/2020 - 13:49 PDF icon आ.व. २०७७_०७८ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

मैवाखोला गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम 2076/077

७६/७७ 05/30/2020 - 08:54 PDF icon मैवाखोला गाँउपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम २०७६-०७७.pdf

आ.व. ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम

७५/७६ 08/29/2018 - 12:37 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७५.pdf

आ.व. ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धि गाउँसभाको माइनट बुक

७५/७६ 08/21/2018 - 12:25 PDF icon माइनट कपी गाँउसभा.pdf

आ.व. ०७५्/७६ को बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 08/20/2018 - 17:54 PDF icon आ.व ०७५-०७६ को बजेट.pdf

आ.व ०७४/७५ को बजेट तथा कार्यक्रम

७४/७५ 05/04/2018 - 13:55 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम