FAQs Complain Problems

मैवाखोला गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

सूचना

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरणका लागि "मैवाखोला घोषणापत्र-२०८१"

८०/८१ 06/02/2024 - 19:05 PDF icon सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरणका लागि मैवाखोला घोषणा पत्र २०८१_20240602_0001.pdf

मध्यमकालीन खर्च संरचना

८०/८१ 03/01/2024 - 20:26 PDF icon मध्यमकालीन खर्च संरचना.pdf

खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता योजना

७९-८० 10/13/2023 - 10:58 PDF icon खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता योजना

मैवाखोला गाउँपालिकाको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण

७९-८० 10/13/2023 - 10:11 PDF icon मैवाखोला गाउँपालिकाको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण

मैवाखोला गाउँपालिकाको आवधिक विकास योजना

७९-८० 08/15/2023 - 11:32 PDF icon मैवाखोला गाउँपालिकाको प्रथम आवधिक विकास योजना(२०७९।८०-२०८४।८५)

पर्यटन गुरू योजाना

७६/७७ 07/29/2020 - 17:15 PDF icon मैवाखोला गा.पा. पर्यटन गुरुयोजना.pdf