FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मौजुदा सूची दर्ता निवेदन ढाँचा । ७९-८० 09/05/2022 - 13:55 PDF icon मौजुदा सूची दर्ता निवेदन ढाँचा ।
करार कर्मचारी दर्खास्त फाराम ७९-८० 08/14/2022 - 12:04 PDF icon करार कर्मचारी दर्खास्त फाराम
सम्बन्ध विच्छेदको सूचक फाराम ७९-८० 08/11/2022 - 11:22 PDF icon सम्बन्ध विच्छेदको सूचक फाराम
बसाइसराइको सूचक फाराम ७९-८० 08/11/2022 - 11:19 PDF icon बसाइसराइको सूचक फाराम
मृत्युको सूचक फाराम ७९-८० 08/11/2022 - 11:17 PDF icon मृत्युको सूचक फाराम
जन्मको सूचक फाराम ७९-८० 08/11/2022 - 11:12 PDF icon जन्मको सूचक फाराम
का.स.मू ७८\७९ 07/15/2022 - 12:22 PDF icon का.स.मु. स्थानीय स्थायी कर्मचारी.pdf
करार सेवामा स्वास्थ्यकर्मी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना ! ७७/७८ 08/25/2021 - 17:38 PDF icon करार दर्खास्त फाराम.pdf
नक्सा ७४/७५ 01/16/2018 - 15:02 उपलब्ध छैन