FAQs Complain Problems

मैवाखोला गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

सूचना

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-१०-२७)

७९-८० 02/16/2023 - 15:09 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-१०-२७)

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-१०-१९)

७९-८० 02/16/2023 - 15:08 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-१०-१९)

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-१०-१२)

७९-८० 02/16/2023 - 15:07 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-१०-१२)

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-०९-१९)

७९-८० 01/05/2023 - 13:39 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-०९-१९)

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-०७-२२)

७९-८० 12/14/2022 - 12:23 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-०७-२२)

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-०७-०४)

७९-८० 12/14/2022 - 12:22 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-०७-०४)

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय(२०७९-०५-२२)

७९-८० 09/14/2022 - 13:38 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय(२०७९-०५-२२)

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय(२०७९-०५-०६)

७९-८० 09/05/2022 - 16:55 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय(२०७९-०५-०६)

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-०४-१५)

७९-८० 08/14/2022 - 15:56 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-०४-१५)

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-०३-३१)

७९-८० 08/14/2022 - 15:48 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-०३-३१)

Pages