FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय(२०७९-०५-२२)

७९-८० 09/14/2022 - 13:38 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय(२०७९-०५-२२)

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय(२०७९-०५-०६)

७९-८० 09/05/2022 - 16:55 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय(२०७९-०५-०६)

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-०४-१५)

७९-८० 08/14/2022 - 15:56 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-०४-१५)

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-०३-३१)

७९-८० 08/14/2022 - 15:48 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-०३-३१)

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-०३-१५)

७९-८० 08/14/2022 - 15:43 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-०३-१५)

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय(२०७९-०३-०८)

७८\७९ 07/04/2022 - 18:04 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय(२०७९-०३-०८)

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय(२०७९०-०३-०५)

७९-८० 06/27/2022 - 13:43 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय(२०७९०-०३-०५)

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय(२०७९०-०२-२०)

७९-८० 06/27/2022 - 13:43 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय(२०७९०-०२-२०)