FAQs Complain Problems

मैवाखोला गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय (२०८०-०९-२९)

८०/८१ 02/14/2024 - 15:48 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय (२०८०-०९-२९)

गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय (२०८०-०९-०१)

८०/८१ 01/28/2024 - 15:59 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय (२०८०-०९-०१)

गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय (२०८०-०८-०७)

८०/८१ 01/28/2024 - 15:58 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय (२०८०-०८-०७)

गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय (२०८०-०६-१०)

८०/८१ 11/03/2023 - 13:57 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय (२०८०-०६-१०)

गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय (२०८०-०५-१८)

८०/८१ 11/03/2023 - 13:55 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय (२०८०-०५-१८)

गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय (२०८०-०५-०८)

८०/८१ 11/03/2023 - 13:54 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय (२०८०-०५-०८)

गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय (२०८०-०४-२४)

८०/८१ 11/03/2023 - 13:53 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय (२०८०-०४-२४)

गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय (२०८०-०३-२९)

७९-८० 11/03/2023 - 13:51 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय (२०८०-०३-२९)

गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय (२०८०-०३-२१)

७९-८० 07/12/2023 - 13:23 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय (२०८०-०३-२१)

गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय (२०८०-०३-०८)

७९-८० 07/12/2023 - 13:22 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय (२०८०-०३-०८)

Pages