FAQs Complain Problems

मैवाखोला गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

सूचना

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय (२०८०-०१-२६)

७९-८० 05/25/2023 - 11:59 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय (२०८०-०१-२६)

गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय(२०८०-०१-०७)

७९-८० 05/12/2023 - 13:49 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय(२०८०-०१-०७)

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-१२-१६)

७९-८० 04/17/2023 - 13:42 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-१२-१६)

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-११-०८)

७९-८० 04/17/2023 - 13:41 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-११-०८)

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-१०-२७)

७९-८० 02/16/2023 - 15:09 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-१०-२७)

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-१०-१९)

७९-८० 02/16/2023 - 15:08 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-१०-१९)

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-१०-१२)

७९-८० 02/16/2023 - 15:07 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-१०-१२)

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-०९-१९)

७९-८० 01/05/2023 - 13:39 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-०९-१९)

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-०७-२२)

७९-८० 12/14/2022 - 12:23 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-०७-२२)

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-०७-०४)

७९-८० 12/14/2022 - 12:22 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७९-०७-०४)

Pages