FAQs Complain Problems

मैवाखोला गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

सूचना

Health Officials

Image Title Email फोन Designation
आशिष बोहोरा स्वास्थ्य चौकी, साँघु 9741722377 हे.अ.
प्रा.स्वा. केन्द्र, ढुङ्गेसाँघु बाल कुमार मास्वा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ढुङ्गेसाँघु 9842706787 हे.अ.
निमा शेर्पा निमा शेर्पा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ढुङ्गेसाँघु 9862291461 अ.हे.व.
अ.न.मी. सुनिता लिम्बु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ढुङ्गेसाँघु 9842742645 अ.न.मी.
इक्सा चोङवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ढुङ्गेसाँघु 9746983781 स्टाफ नर्स