FAQs Complain Problems

मैवाखोला गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विपद कोष व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 05/06/2022 - 12:58 PDF icon विपद कोष व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४
मैवाखोला गाउँपालिकाको मर्मत संभार कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/06/2022 - 12:57 PDF icon मैवाखोला गाउँपालिकाको मर्मत संभार कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७४
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 09/20/2020 - 12:35 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७७
योजना सञ्‍चालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 09/20/2020 - 12:31 PDF icon योजना सञ्‍चालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७७
आर्थिक ऐन, २०७८ ७७/७८ 07/12/2020 - 13:45 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
आन्तरीक लेखा परीपरीक्षण कार्याविधी-२०७८ ७७/७८ 08/27/2019 - 16:21 PDF icon आन्तरीक लेखा परीपरीक्षण कार्याविधी-२०७८
मैवाखोला गा.पा. बिनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 08/27/2019 - 16:20 PDF icon बिनियोजन ऐन २०७६.pdf
मैवाखोला गा.पा. आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 08/27/2019 - 16:18 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६.pdf
मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 03/11/2019 - 14:30 PDF icon मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf
मैवाखोला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 08/24/2018 - 12:20 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf

Pages