FAQs Complain Problems

मैवाखोला गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मैवाखोला गाउँपालिकाको बाल क्लब गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि-२०८० ८०/८१ 04/07/2024 - 18:26 PDF icon मैवाखोला गाउँपालिकाको बाल क्लब गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि-२०८०
मैवाखोला गाउँपालिका स्तरीय आधारभूत तह कक्षा ८ उत्तीण परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड- २०८० ८०/८१ 03/19/2024 - 13:19 PDF icon मैवाखोला गाउँपालिका स्तरीय आधारभूत तह कक्षा ८ उत्तीण परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड- २०८०
मैवाखोला गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८० ८०/८१ 03/18/2024 - 12:05 PDF icon मैवाखोला गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८०
मैवाखोला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० ८०/८१ 02/01/2024 - 13:49 PDF icon मैवाखोला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८०

Pages