FAQs Complain Problems

मैवाखोला गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मैवाखोला गाउँपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन - २०७९ ७९-८० 03/01/2023 - 21:59 PDF icon मैवाखोला गाउँपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन - २०७९
मैवाखोला गाउँपालिकाको व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण ऐन - २०७९ ७९-८० 03/01/2023 - 21:52 PDF icon मैवाखोला गाउँपालिकाको व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन - २०७९
मैवाखोला गाउँपालिकाको खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी ऐन - २०७९ ७९-८० 03/01/2023 - 21:50 PDF icon मैवाखोला गाउँपालिकाको खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी ऐन - २०७९
मैवाखोला गाउँपालिकाको बालबालिका सम्बन्धि ऐन - २०७९ ७९-८० 03/01/2023 - 21:43 PDF icon मैवाखोला गाउँपालिकाको बालबालिका सम्बन्धि ऐन - २०७९

Pages