FAQs Complain Problems

मैवाखोला गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

सूचना

भ्याकू लोडर खरिद

नयाँ सडक निर्माण, मोटर बाटोहरुको स्तर उन्नति गर्न र विकास निर्माणका कार्यहरु समयमै सम्पन्न गर्नको लागि मैवाखोला गाउँपालिकाले भ्याकू खरिद गरेको छ |

आर्थिक वर्ष: