FAQs Complain Problems

मैवाखोला गाउँपालिकाको २५ औ कार्यपालिका बैठक

मैवाखोला गाउँपालिकाको २५ औ कार्यपालिका बैठकले २ वर्ष भित्र सुकुम्वासी समस्याको अन्त्य गर्ने निर्णयका साथै अन्य निर्णयहरु: टेलीफोन तथा इन्टरनेट सेवा विस्तार, जेसिबि सन्चालन, अनुगमन समिति पुन:गठन, करारमा कर्मचारी नियुक्ति र न्यायिक समितिका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ |

आर्थिक वर्ष: