FAQs Complain Problems

मैवाखोला गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

सूचना

सूचना प्रविधि अधिकृत पदको परीक्षा मिति जेष्ठ ३० हुनु पर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याई प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (प्रारम्भिक योग्यताक्रम र परीक्षा मिति प्रकाशन गरिएको सूचना !!!)

आर्थिक वर्ष: