FAQs Complain Problems

मैवाखोला गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

मदन तिवारी

सूचना प्रविधि अधिकृत\सूचना अधिकारी
ईमेल: 
ito.maiwakholamun@gmail.com/suchanaadhikari@maiwakholamun.gov.np
फोन: 
९८४९९९१८११
Section: 
सूचना प्रविधि शाखा