FAQs Complain Problems

मैवाखोला गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

सूचना

मदन तिवारी

सूचना प्रविधि अधिकृत\सूचना अधिकारी
ईमेल: 
ito.maiwakholamun@gmail.com/io.maiwakholamun@gmail.com
फोन: 
9849991811
Post Box: 
बुद्धशान्ती, झापा
Section: 
सूचना प्रविधि शाखा