FAQs Complain Problems

मैवाखोला गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

मैवाखोला गाउँपालिकाले आ.व. २०८०।८१ को आन्तरिक आय सङ्कलन गर्न तेस्रो पटक ठेक्का आव्हान गरेको सम्बन्धी सूचना !

मैवाखोला गाउँपालिकाले आ.व. २०८०।८१ को आन्तरिक आय सङ्कलन गर्न तेस्रो पटक ठेक्का आव्हान गरेको सम्बन्धी सूचना !

आर्थिक वर्ष: