FAQs Complain Problems

मैवाखोला गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

यस गाउँपालिका भित्र रहेका माध्यमिक विद्यालयहरु सबैलाइ शिक्षण सिकाइमा ICT को प्रयोग प्रस्ताव माग सम्बन्धमा अत्यत जरुरी सूचना!!!

आर्थिक वर्ष: