FAQs Complain Problems

मैवाखोला गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

मिति २०७८।०३।०४ गते सम्मको वडागत कोभिड -१९ को परिक्षण तथा संक्रमणको अवस्था निम्‍न बमोजिम रहेको छ।

आर्थिक वर्ष: