FAQs Complain Problems

मैवाखोला गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

ईमेल: maiwakholarm@gmail,com
फोन नं: 9852660934

उपाध्यक्ष

ईमेल: maiwakholarm@gmail,com
फोन नं: ९८४३४१४७७४
मैवाखोला गा.पा. वडा नं. ३ वडाध्यक्ष

वडाध्यक्ष

फोन नं: ९८६२७५७५११

वडाध्यक्ष

फोन नं: ९७४२६९२२६६\९८४२७४७८९५

वडाध्यक्ष

ईमेल: maiwakholarm@gmail,com
फोन नं: 9852660941

वडाध्यक्ष

फोन नं: ९८५२६६०९४२
वडा नं. ५ वडाध्यक्ष

वडाध्यक्ष

फोन नं: ९७४२६९२२६५

वडाध्यक्ष

ईमेल: maiwakholarm@gmail,com
फोन नं: 9852660944