FAQs Complain Problems

मैवाखोला गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

ईमेल: maiwakholarm@gmail,com
फोन नं: 9852660934/9863619639

उपाध्यक्ष

ईमेल: maiwakholarm@gmail,com
फोन नं: 9852660935/9843414774
मैवाखोला गा.पा. वडा नं. ३ वडाध्यक्ष

वडाध्यक्ष

ईमेल: limbudiwas358@gmail.com
फोन नं: 9862757511

वडाध्यक्ष

फोन नं: ९७४२६९२२६६\९८४२७४७८९५

वडाध्यक्ष

ईमेल: maiwakholarm@gmail,com
फोन नं: 9852660941

वडाध्यक्ष

फोन नं: 9852660942/9862779391
वडा नं. ५ वडाध्यक्ष

वडाध्यक्ष

फोन नं: 9861471549/9852660945

वडाध्यक्ष

ईमेल: maiwakholarm@gmail,com
फोन नं: 9852660944