FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्याविधि, २०७९ ७९-८० 08/10/2022 - 18:59 PDF icon टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्याविधि, २०७९
दिर्घ रोग भएका अति विपन्न परिवारका बिरामीहरुलाई औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९ ७९-८० 08/10/2022 - 18:52 PDF icon दिर्घ रोग भएका अति विपन्न परिवारका बिरामीहरुलाई औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९
जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका क र ख वर्ग का व्यक्तिहरुलाई स्वास्थ्यकर्मी घरैमा गई स्वास्थ्य उपचार गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९-८० 08/10/2022 - 18:44 PDF icon जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका क र ख वर्ग का व्यक्तिहरुलाई स्वास्थ्यकर्मी घरैमा गई स्वास्थ्य उपचार गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७९
विपद कोष व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 05/06/2022 - 12:58 PDF icon विपद कोष व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४

Pages