FAQs Complain Problems

मैवाखोला गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मैवाखोला गाउँ कार्यपलिमका कार्य बिभाजन निमावाली ७४/७५ 07/02/2018 - 17:40 PDF icon कार्यपालिका कार्यविधि.pdf
मैवाखोला गाउँ कार्यपालिका कार्य सम्पादन निमावाली ७४/७५ 07/02/2018 - 17:38 PDF icon कार्य सम्पादन निमावाली.pdf
मैवाखोला गाउँपालिकाको न्यायिक समिति ऐन ७४/७५ 06/17/2018 - 17:09 PDF icon न्यायिक समिति ऐन.pdf
मैवाखोला गाउँपालिकाको योजना तर्जुमा कार्यान्यन र ब्यबस्थापन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/11/2018 - 17:23 PDF icon योजना तर्जुमा कार्यान्यन र व्यबस्थापन कार्यविधि.pdf
मैवाखोला गाउँपालिका सहकारी ऐन २०७५ ७४/७५ 06/11/2018 - 17:08 PDF icon सहकारी ऐन.pdf
मैवाखोला गाउँपालिका शिक्षा निमवाली २०७५ ७४/७५ 06/11/2018 - 16:54 PDF icon शिक्षा निमवाली.pdf
राजपत्र, कार्यविधि, नियमावली सङग्रह ७४/७५ 02/28/2018 - 16:44 PDF icon karya palika karyabibhajan.pdf, PDF icon karyasampadan niyamawali.pdf, PDF icon मैवाखोला गाउँपालिकाको मर्मत संभार कोष.pdf, PDF icon राजपत्र.pdf, PDF icon विपद-व्यवस्थापन.pdf, PDF icon योजना तर्जुमा कार्यान्यन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf

Pages