FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मैवाखोला गाउँ कार्यपालिकाको विषयगत समिति (कार्यसञ्‍चालन) कार्यविधि - २०७९ ७९-८० 01/06/2023 - 12:32 PDF icon मैवाखोला गाउँ कार्यपालिकाको विषयगत समिति (कार्यसञ्‍चालन) कार्यविधि - २०७९
मैवाखोला गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७९ ७९-८० 01/06/2023 - 12:31 PDF icon मैवाखोला गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७९
कर्मचारी कल्याण कोष सञ्‍चालन निर्देशिका, २०७९ ७९-८० 12/18/2022 - 17:06 PDF icon कर्मचारी कल्याण कोष सञ्‍चालन निर्देशिका, २०७९
गाउँपालिका बालविकास केन्द्र तथा सहजकर्ता व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 09/23/2022 - 11:33 PDF icon गाउँपालिका बालविकास केन्द्र तथा सहजकर्ता व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९

Pages