FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मैवाखोला गाउँपालिकाको खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी ऐन - २०७९ ७९-८० 03/01/2023 - 21:50 PDF icon मैवाखोला गाउँपालिकाको खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी ऐन - २०७९
मैवाखोला गाउँपालिकाको बालबालिका सम्बन्धि ऐन - २०७९ ७९-८० 03/01/2023 - 21:43 PDF icon मैवाखोला गाउँपालिकाको बालबालिका सम्बन्धि ऐन - २०७९
मैवाखोला गाउँपालिकाको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन - २०७९ ७९-८० 03/01/2023 - 21:41 PDF icon मैवाखोला गाउँपालिकाको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन - २०७९
मैवाखोला गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न बनेको ऐन - २०७९ ७९-८० 03/01/2023 - 21:38 PDF icon मैवाखोला गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न बनेको ऐन - २०७९

Pages